Tại RaoHot.com, các tin bài được 100 lượt HIT (lượt xem) sẽ được gán nhãn HOT làm tăng độ HOT cho bài quảng cáo, kích thích người xem. Biểu tượng HOT tại RaoHot.com

 Tin được gán nhãn HOT - tăng độ HOT

Vậy chúng tôi xin hướng dẫn các bạn cách làm tăng độ HOT cho tin quảng cáo rao vặt như sau:

Copy đường dẫn của bài đăng, rồi Paste dán/chèn link vào các trang web hoặc diễn đàn, mạng xã hội Facebook, Twitter, Google+ khác để chia sẻ tin đã rao.

Hướng dẫn sao chép đường dẫn bài rao hot