Địa chỉ:
Nhà D306 Chung cư Cát Bi, Phố Nguyễn Khoa Dục, Quận Hải An
Hải Phòng
35000
Việt Nam
Điện thoại:
031.3615.365
Mobile:
0996.000.669
Send an Email
(Tùy chọn)